Om de massage zo ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Massagepraktijk Tierra, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

  • Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
  • Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe u de massage/behandeling heeft ervaren. 
  • Alle informatie die u voor of tijdens de massage aan mij verstrekt, wordt door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming  aan derden verstrekt.
  • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut of specialist? Raadpleeg deze eerst of u gemasseerd mag worden tijdens de behandelperiode.
  • Bij Massagepraktijk Tierra worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van de massage/behandeling en wordt u doorverwezen naar de huisarts of specialist. 
  • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht. 
  • Betaling verloopt contant en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.
  • Massagepraktijk Tierra is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
  • Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte. 
  • Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, verklaart u tevens dat u Massagepraktijk Tierra niet aansprakelijk kan stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van de massage.